Våra pedagogiska miljöer

Vi har fantastiska lokaler som totalrenoverades 2021 och anpassades då till pedagogisk verksamhet. Ljuddämpande tak och golv samt stora glaspartier som släpper in härligt ljus. 

Vår filosofi med våra pedagogiska miljöer är att de ska vara flexibla, tillgängliga och lustfyllda. Det innebär att varje rum anpassas efter barnens behov och lekmaterialet är tillgängligt i barnens nivå. Möblering och val av pedagogiskt material ska skapa lustfylld och lärorik lek och innefatta läroplanens övergripande mål.