Vilka är vi?

Lyckan är en fristående förskola som är belägen i Skärstad utanför Huskvarna. Den startades i augusti 1999 och drivs av Allianskyrkan i Skärstad, som också är huvudman för förskolan. Vi har en kristen profil, vilket delvis innebär att vår värdegrund präglas av kristna värderingar. 
Vi är cirka 40 barn fördelade på 4 barngrupper och arbetar dels i storarbetslag och i mindre tema-grupper där undervisningen anpassas utefter barnens ålder och behov. Varje temagrupp har även sina egna rum som är anpassade efter det aktuella temat, barnens driv och intressen.

Personal

Sofia Sunbring: Rektor

Caroline Ambjörnsson: Förskollärare

Karin Vingren: Barnskötare

Jonna Östergren: Barnskötare

Emelie Gustafsson: Förskollärare

Emma Park: Bitr rektor, Förskollärare

Sofie Öblom: Förskollärare

Anna Hovbäck: Förskollärare

Nathalie Johansson: Barnskötare

Kristoffer Ahnström: Kock, barnskötare