Vår pedagogik

Vår pedagogik grundar sig i värdegrunden, läroplanens målområden och styrdokument. Våra pedagoger bär med sig olika pedagogiska inriktningar och vi har valt att plocka godbitarna från olika pedagogiken såsom Reggio Emilia och Montessori.

Kärnan i allt arbete vi gör grundar sig i vår gemensamma barnsyn och utgångspunkt i att ett barn är en
unik individ som bär på en drivkraft till att vilja lära och utforska. Det är vår uppgift att uppmärksamma barns drivkrafter och skapa förutsättningar till lärande utifrån det. Ett barn blir utifrån de förutsättningar man ger och det är vårt ansvar att skapa bästa förutsättningar utefter varje barns behov. SÅ spännande och SÅ utmanande! Vi vill möta varandra med nyfikenhet genom att på riktigt intressera oss för människan vi har framför oss. Detta gör vi genom att ställa öppna frågor, uppmärksamma barns kroppsspråk och deras unika kommunikationssätt och spegla det. ALLA ska bli sedda och lyssnade till utifrån sina egna förutsättningar.

Dagen hos oss ska präglas av LUST ATT LÄRA och tilltron till att jag kan, du kan och vi kan tillsammans.