Integritetspolicy och GDPR

GDPR – EUs dataskyddsförordning
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL).
Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka inom Europeiska unionens inre marknad. Förordningen ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
På Lyckans Förskola använder vi intressenters personuppgifter såsom namn, adressuppgifter, telefon och mejladress. Dessa uppgifter lagras i vårt datasystem i samband med att vi t ex ska skicka dig erbjudanden, bekräftelser, inbjudan, kundtidning eller annan information som rör våra tjänster eller förskolans verksamhet. Målet är att vi ska kunna erbjuda så smidig och professionell service som möjligt.

Hur tillmötesgår vi era rättigheter?
Som registrerad kan du få tillgång till dina personuppgifter och kan välja bort kommunikation och mejlutskick från oss genom att klicka på länkar i utskicken eller genom att kontakta oss. Vår integritetspolicy gällande vår verksamhet på internet (inkl. cookies) är dessutom uppdaterad och du hittar den nya versionen längre ner här på sidan.

Vid frågor eller önskemål, vänligen kontakta info@lyckan.org